top of page

Alarm

Mange sitter i dag med gamle alarmer som de betaler dyrt for,

eller de har valgt å ikke montere alarm på grunn av høye kostnader.

Ny teknologi har endret alarmmarkedet og gjør hjemmealarmer

tilgjengelig for alle på en trygg, enkel og rimelig måte.

ViSparer har erfaring fra en rekke forskjellige bransjer (også alarm) og benytter oss av all den samlede kunnskapen for å kunne anbefale forskjellige alarmløsninger med varierende kostand og funksjonsnivå.

ViSparer mener at alle skal ha råd til et trygt hjem!

Bli medlem og du vil trolig se at en hjemmealarm nå er innenfor økonomisk rekkevidde.

Jeg vil gjerne leve som en fattig mann med mye penger.

Pablo Picasso

bottom of page