top of page
Jo flere vi er,
- jo bedre
avtaler vil også du få... 

 

ViSparer - Generelle vilkår avtaleinngåelse: Ved å registrere deg på ViSparer går du inn som medlem i vår fordelsklubb / innkjøpssamarbeid. Medlemskapet gir deg rett til å tegne avtaler ViSparer har forhandlet fram. Personopplysninger Du forplikter deg til å oppgi korrekte personopplysninger. ViSparer vil ikke selge eller videreformidle noen av dine personopplysninger, med de unntak av samarbeidspartnere som er nødvendige for å oppfylle spareløftet. Rett til markedsføring: Ved å registrere deg som medlem i ViSparer gir du ditt uttrykkelige samtykke til at du kan bli kontaktet med markedsføringshenvendelser pr epost, SMS og telefon. Kun ViSparer og våre leverandører vil kunne kontakte deg, med tilbud som er relevant for ditt medlemskap i ViSparer. Bruk av avtaler Når du tar i bruk avtaler du har fått tilgang til gjennom ViSparer vil egne vilkår gjelde for de ulike avtalene. Avtaleforholdet vil være mellom deg som sluttkunde og den aktuelle leverandør. ViSparer forhandler frem og formidler avtalene, men er ikke avtalepart. Avtalens varighet Medlemskapet er uten tidsbegrensning og løpet til det blir oppsagt. Oppsigelse Dersom du ønsker å melde deg ut av ViSparer sendes oppsigelse pr epost eller post. Allerede inngåtte avtaler med leverandører vil ikke avbrytes dersom medlemskapet sies opp, og må eventuelt sies opp individuelt. Etter utmelding vil du ikke lenger ha krav på rabatter, bonuser, poeng eller andre fordeler som er gitt til deg som ViSparer-medlem. Cookies Gjennom din bruk av ViSparer sine webtjenester brukes cookies (så fremt du ikke har reservert deg) til å samle informasjon for å optimalisere reklamer og tilbud. Informasjon som vi får fra cookies lagres ikke sammen med dine private opplysninger eller ordrehistorikk. De benyttes utelukkende til å målrettet reklamer og/eller tilbud som er tilpasset ditt behov ved å bruke using-click-analyse (f.eks. ved å vise en reklame basert på hvilke produkter/tjenester du har sett på). Vårt mål er å gi deg en opplevelse hvor visningene er tilpasset din smak og dine preferanser. Ansvar og ansvarsbegrensning ViSparer, ved Valids AS, er ikke ansvarlig for eventuelle tap som følger av avtaleinngåelse formidlet gjennom våre tjenester. ViSparer er ikke avtalepart, og alle tvister må rettes mot den aktuelle leverandør.

bottom of page