top of page

Det finnes ingen dråper i havet 

- som ikke er verd å spare

bottom of page